Fronta před “státem”

čtvrtek 20. březen 2008 12:25

rpe

  Blíží se dlouho očekávané velikonoční prázdniny. Islanďané jsou nuceni myslet dopředu a předzásobit se alespoň na několik dní. Křesťanské morální hodnoty a prodej alkoholu nejdou dohromady, státní monopolní obchody se zavírají na celé dlouhé čtyři dny.

 

Jela jsem se také předzásobit několika lahvemi vína. Slavnostní večeře a dobré červené, znáte to. Výborné nové recepty je třeba korunovat sklenkou Cabernet Sauvignon nebo Chianti.

Před obchodem se nedalo zaparkovat a u dveří postával hlouček lidí. To je na Islandu neslýchané, tady venku nikdo nepostává. Při bližším prozkoumání jsem zjistila, že hlouček je fronta. Vzdala jsem to a jela jsem domů. Doufala jsem, že lidí ubyde a tak hodinku před koncem zavírací doby už bude klidněji.

Hodinku před koncem zavírací doby nebyl před vchodem hlouček, ale čistokrevná fronta. Neobvyklé nesnáze vyvolaly téměř dobrou náladu a pocit kolektivu, či společného nepřítele. Slečna přede mnou nevěřícným hlasem sdělovala komusi do telefonu, že stojí na parkovišti ve frontě před "státem".

Obchod byl zaplněn pěti dlouhými frontami k pokladnám. U vchodu stál zaměstnanec a pouštěl zákazníky po jednom dovnitř. U každé kasy pracovali dva zaměstnanci, jeden inkasoval, jeden vkládal alkoholické nápoje do igelitových tašek. Občas se ozval zvuk skla tříštícího se o dlaždičky.

Pestré fronty sestávali z mladých i starších, lidé kupovali kartony piva, víno, tvrdý alkohol, všichni disciplinovaně a s úsměvem čekali, až projdou dveřmi ven a začnou jim velikonoční prázdniny.

Podle Islandského statistického úřadu utratila běžná domácnost v letech 2003-2005 za alkohol 3 % svých příjmů, což bylo o desetinu procenta více než za poštovné a telefon. Spotřeba alkoholu v roce 2006 na každou osobu starší patnácti let (!) byla 76 litrů piva, více než 15 litrů vína a 3,61 l tvrdého alkoholu.

K alkoholu tu panuje rozpolcený vztah. Pití alkoholu je společenské tabu, ale pijí všichni. Mladí lidé pod 20 let nesmějí kupovat alkohol, přestože uzavřít sňatek mohou už v 18. Stát má monopolní postavení v prodeji alkoholu, přestože tabák je volně dostupný. Každoročně se najde poslanec, který v parlamentu navrhne zrušení monopolu, a je každoročně zamítnut. A kvůli vysokým cenám alkoholu začíná noční život v klubech až kolem půlnoci - všichni mladí lidé dávají přednost "státu" a domácí konzumaci, než vyrazí do ulic.

Těsně před koncem otvírací doby "Obchodu s vínem" se ukazuje nová tvář národa. Neobvyklá disciplína, neobvyklá trpělivost, neobvyklý kolektivní duch.

Renata Pešková Emilsson

Renata Pešková Emilsson

Renata Pešková Emilsson

Island, jazyky, kultura, severská literatura, pracovní trhy, odbory, vzdělávání dospělých, islandština pro cizince, vzdělávací systém na Islandu, mateřské školy, základní školy, migrace, interkulturní komunikace … možná víc, uvidíme.

V prosinci oslavím tři roky svého pobytu na Islandu. Tato země ohně a ledu je protkaná protiklady a v myslích mnoha je zemí mýtů a vysněných dovolených. V mé mysli je zemí, kde denodenní skutečnosti jsou předmětem neustálého srovnání. Rodina, přátelé, krajiny a důvěrně známá kultura zůstali v České republice. Nový domov, nové pracovní zkušenosti, nový jazyk a nové prostředí naopak vyžadují zvýšené úsilí a poskytují obrovské zadostiučinění při zdolání každé nové, byť sebemenší „překážky“.

REPUTACE AUTORA:
0,00

Seznam rubrik

Tipy autora